* *

ثبت نام دوره هاي آموزشي حقوق شهروندي

با عنايت به بخشنامه شماره 47093 مورخ 1399/02/09 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع الزام دستگاههای اجرايی به ارسال گزارش عملکرد نحوه اجرای تصويب نامه حقوق شهروندی موضوع بخشنامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری تا پايان ارديبهشت ماه 1399 و با توجه به شاخص 13 بعد 3 بخشنامه مذکور در زمينه سرانه آموزش حقوق شهروندی مديران و کارمندان و نظر به تقاضای سازمانها و دستگاههای اجرايی؛ مرکز آموزش مديريت دولتی، دوره های آموزشی حقوق شهروندی را مطابق برنامه زمانبندی ذيل برگزار می نمايد. 

ردیف

عنوان دوره

مدت

نوع دوره

مخاطبان

تاریخ آزمون

شهریه

1

منشور حقوق شهروندی

6

عمومی

کلیه کارکنان و مدیران

1399/02/21 

1399/03/06 

80.000
2 حقوق شهروندی در نظام اداری 8 عمومی کلیه کارکنان و مدیران

1399/02/21 

1399/03/06 

80.000

کليه کارکنان و مديران میتوانند برای ثبت نام، دريافت محتوای آموزشی، شرکت در آزمون پايانی و دريافت گواهينامه الکترونيکی بلافاصله پس از قبولی در آزمون، از طريق سامانه آزمونهای الکترونيکی مرکز به نشانی http://azmoon.smtc.ac.ir  اقدام نمايند.

 نمايندگان آموزشی دستگاه ها می توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر و هماهنگی های لازم با شماره های 42501804 و 42501841 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار