* *

آغاز بهره‌برداري همگاني از شبکه کارمند

مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس بخشنامه دوره‌هاي جديد آموزشی کارکنان دولت به شماره 668320 مورخ 1398/11/19 و با توجه به وظايف محوله به مرکز در خصوص تهيه محتواي آموزشی دوره‌هاي مربوط به توسعه فرهنگ سازمانی) موضوع تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 10 نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی به شماره 302550 مورخ 1397/06/14(اقدام به برگزاری 3 دوره آموزشی غیرحضوری اختصاصی برای کلیه سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی با عناوین مدیریت سبز، فرهنگ سازمانی، اصول و مبانی پدافند غیر عامل نموده است. لازم به یادآوری است که ثبت نام در دوره‌ها صرفاً توسط مسئولان محترم آموزش دستگاه‌هاي اجرايی در شبکه کارمند با نشانی اينترنتی www.lrc.smtc.ac.ir مقدور است و بایستی تمهيدات لازم براي ثبت نام همکاران در سامانه مذکور توسط مسئولان محترم آموزش اتخاذ گردد.

شماره تلفن 42501841 (جناب آقاي همتی) آماده پاسخگويی و ارائه اطلاعات لازم به رابطين محترم آموزشی می‌باشد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار