* *

تفاهم نامه همکاري ميان مرکز آموزش مديريت دولتي و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ تفاهم نامه همکاری میان مرکزآموزش مدیریت دولتی و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي با حضور نمایندگان هر دو سازمان روز 26 بهمن ماه 1398 به امضاء رسید.

 این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری ­های آموزشی، پژوهشی فی مابین و ارتقاء دانش و توان افزایی مدیران دولتی، بین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی آقای سید محمودحاج اکبری و دكتر افتخاري زيدآبادي  به نمایندگی از  سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است:

  • اجرا و یا حمایت از طرح های آموزشی مشترک
  •  بهره مند شدن طرفین از توانمندیهای پژوهشی و آموزشی یکدیگراز قبیل بنیه علمی وکارشناسی، امکانات تخصصی، ارتباطات و فضای فیزیکی
  • برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های دانش افزایی و نشست های تخصصی و مانند آنها
  • همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب، نشریات علمی-پژوهشی و بسته های آموزشی
  • همکاری در توانمندسازی مدرسان و تبادل استاد در زمینه مختلف
  • همکاری های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای
  • ارائه خدمات مشاوری ای در زمینه موضوعات مورد نیاز طرفین
  • تولید درسنامه های مشترک برای بهره گیری مدیران
  • همکاری مشترک جهت اخذ و اجرای پروژه های پژوهشی و آموزشی
  • همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور و چند رسانه ای جهت بارگذاری در سامانه های آموزش مجازی اختصاصی طرفین.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار