* *

پايان مرحله پنجم دوره هاي آموزشي تربيت مدرس

مرحله پنجم دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در سال‌جاری، که از روز شنبه مورخ 1398/11/26 با حضور 23 نفر از متقاضیان آغاز شده بود، به پایان رسید. گواهینامه‌های مدرسی شرکت‌کنندگان در این مرحله، در اسرع وقت صادر و اعطا خواهد شد.


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار