* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
دوره هاي توسعه شايستگي مديران در بهمن ماه 98

در ادامه برگزاری دوره های توسعه شایستگی مدیران  که از تاریخ 98/11/19 لغایت 98/11/30 و با حضور فراگیرانی از گمرک سنندج، آب منطقه ای خراسان شمالی و همدان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، اداره کل زندان های ایلام، شهرداری تهران، سازمان فنی وحرفه ای کشور، اداره کل رفاه کار و تامین اجتماعی استان ایلام و فارس، سازمان پزشکی قانونی، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ، خراسان شمالی و کرمان، مدیریت منابع آب ایران، مرکز آمار ایران، دانشگاه امیرکبیر، سازمان بهزیستی خراسان شمالی و کرمانشاه، در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد، دوره هایی با عنواین زیر ارائه گردید:

  • فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
  • ارتباطات سازمانی
  • روانشناسی ارتباطات
  • زبان بدن و ارتباطات بین فردی
  • ارتباطات خلاق و اثربخش
  • مدیریت و ارزیابی عملکرد

First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار