* *

"برگزاري دوره آموزشي مصاحبه استخدامي" ويژه سازمان امور عشاير

دوره آموزشی مصاحبه استخدامی در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 به مدت 4 ساعت برای 35 نفر از مدیران حرفه ای سطح پایه و میانی سازمان امور عشایر درسازمان مربوطه از ساعت 8 الی 12 توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.

محورهای اصلی که توسط مدرس دوره تدریس شد :

اصول و فنون مصاحبه استخدامی – مقدمات و دانش کلیه منابع انسانی – ارزش های سازمانی – سرمایه های مشهود و نامشهود –شایستگی و نگرش – ویژگی های فردی و شخصیتی – دستورالعمل نحوه برگزاری – فرایند مصاحبه و ساختار – انواع مختلف پرسش برای اهداف گوناگون – سوال های باز و بسته

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار