* *

برگزاري دوره هاي آموزشي در استان اصفهان

برگزاری دوره آموزش ویژه مدیران حرفه ای جوان 

در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ 1396/۰۵/03 شورای عالی اداري به منظور بهبود ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران حرفه ‏اي جوان در دستگاه‏ هاي دولتي و با توجه به دستورالعمل شماره ۱۱۲۰۳۱ مورخ 1398/۰۳/07 سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص آموزش و توانمندسازي مديران جوان ( مديران زن و مرد زير ۴۵ سال) ، اولين دوره ويژه مديران حرفه ‏اي جوان به مدت ۳۶ ساعت برگزار گرديد و تعداد ۳۴ نفر از مديران جوان از تاريخ 1398/۰۴/31 الي 1398/۰۵/07 در اين دوره شرکت نمودند.

 

اجرای اولین برنامه آموزش و تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

در اجرای بخشنامه شماره ۴۶۴۱۸۵ مورخ 1397/۸/29 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع احراز صلاحیت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي، تعداد ۳۰ نفر از مدرسان در اولين برنامه آموزشي تربيت مدرس که از تاريخ 1398/۵/9 تا 1398/۵/23 به مدت ۳۶ ساعت برگزار شد . در اين کارگاه آموزشي، دروس آشنائي با نظام آموزش كاركنان دولت، شناخت نظام اداري، روش ها و فنون تدريس، سنجش و ارزشيابي آموزشي و تكنولوژي آموزشي توسط مدرسين باتجربه ارائه گرديد.

 

سومین برنامه آموزشی تربیت مدرس(TOT)

سومین برنامه آموزشی تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت با حضور ۳۵ نفر از مدرسان در ابتدای دي ماه سال ۹۸ با هدف بستر سازي براي بهره مندي از مدرسان واجد صلاحيت تدريس برگزار گرديد اين برنامه آموزشي به مدت ۳۲ ساعت در زمينه هاي آشنائي با نظام آموزش کارکنان دولت، آشنائي با نظام اداري، روش ها و فنون تدريس، سنجش و ارزشيابي آموزشي و تکنولوژي آموزشي به صورت کارگاهي اجراء گرديد.

 

اجرای چهارمین جلسه ارزیابی شایستگي هاي عمومي مديران حرفه اي

چهارمین سری ارزیابی شایستگی هاي عمومي مديران حرفه اي در سال ۱۳۹۸ در محل کانون ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان برگزار گرديد. در اين کانون که روزهاي دوشنبه و سه شنبه، دوم و سوم دي ماه سال جاري از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ عصر برگزار شد تعداد ۳۶ نفر از مديران دستگاه هاي اجرائي استان شرکت نمودند و شايستگي هاي عمومي آنان در سطوح مديران پايه، مياني و ارشد توسط ارزيابان حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.mpo-es.ir   مراجعه نمائید.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار