* *

برگزاري دوره آموزشي برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در سازمان جهادکشاورزي استان هرمزگان

به همت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان، دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با حضور مدیران ستادی، شهرستانها و معاونین سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در سالن پیارم این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی هرمزگان، دکتر سهیل دادخواه عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و رییس جهاد دانشگاهی استان هرمزگان صبح امروز در این کارگاه آموزشی یکروزه اظهار کرد: مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کرده و برای شکل دادن به آینده خود از حالت انفعال خارج شود.

وی افزود: این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ کرده و بدین گونه سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل درآورد.

مدرس کارگاه مدیریت استراتژیک در پایان عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند را بیشتر و بالاتر
از دیگر سازمان هاست دانست و خاطرنشان کرد: ماهیت شغل استخدامی در حوزه های متصدی گری و عملیاتی بعد از مدتی قدرت تخیل و تصمیم گیری فرد رااز بین می برد و نیاز است تا با مدیریت استراتژیک کارایی درون سازمانی را افزایش دهیم.

در این دوره ی آموزشی تعداد 65 نفر از 4 دستگاه حضور داشتند که از این تعداد، ، 22 نفر مدیر میانی، 28 نفر مدیر پایه و 2 نفرمدیر عملیاتی و 13 نفر کارمند بودند، همچنین به لحاظ جنسیت، از این تعداد 18نفر زن و 47 نفر مرد بودند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار