* *

برگزاري دوره آموزشي برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي در استان مازندران

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان مازندران دوره آموزشی برنامه­ريزي در دستگاه­ هاي دولتي (تمركز بر فرايندها)  به مدت 12 ساعت با حضور استاد دكتر مجتبي طبري عضو هيأت علمي دانشگاه ويژه مديران اداره كل بيمه سلامت و دستگاه­هاي اجرايي در اين سازمان برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين دوره  ارتقاء سطح علمي و آگاهي مديران كه بدون شک نقش مهم و اساسي در افزايش کارايي خواهند داشت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار