* *

برگزاري دوره آموزشي مديريت بحران توسط مرکز آموزش و پژوهش استان سمنان

دوره آموزشي مديريت بحران ذيل دوره هاي تخصصي راهبردي و مساله محور با هدف آماده سازي مديران به منظور پاسخگويي سريع به تحولات محيطي، مهار بحران هاي مختلف اجتماعي و سياسي و تقويت سرمايه اجتماعي و در جهت بروز رساني و تقويت آموزش علمي مديران ، معاونين و روساي دستگاه هاي اجرايي با سر
فصل هاي ذيل، در فرمانداري شهرستان شاهرود از سوي مركز آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان،  برگزار گرديد. در اين جلسه آموزشي استاد محترم جناب آقاي مهندس خداداد با اشاره به مفهوم و چرخه مديريت بحران و نظريه هاي مديريت بحران ، به بيان راهكارها ي برون رفت از بحران پرداختند . ايشان در جمع مديران حاضر در جلسه مقايسه اي از نحوه مديريت بحران در كشورهاي دنيا داشته و نظامهاي مديريت بحران در ايران و تفاوتهاي آن با جهان را تشريح نموده وبه تحلیل راهبردها وراهکارهای برون رفت از بحرانهای پیش روی کشور ونقش مدیران در تسهیل این امر پرداختند.

این کارگاه آموزشی با تشریح مباحث زیر ادامه داشت:

مفهوم و چرخه مديريت بحران

نظريه هاي مديريت بحران

راهبردها و راهكارهاي برون رفت از بحران

مديريت بحران در كشورهاي جهان

نظام مديريت بحران در ايران و تفاوتهاي آن با جهان

نقشها ، وظايف ، ويژگي ها و صلاحيتهاي مدير بحران


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار