* *

در چهارمين روز از هفته دولت در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
نشست تخصصي« جانشين پروري مديران جوان و زن در راستاي بهره وري سيستم اداري»

نشست تخصصی «جانشین پروری مدیران جوان و زن در راستای بهره وری سیستم اداری» روز سه شنبه پنجم شهریورماه از ساعت 9 الی 11 با حضور سرکارخانم دکتر  احمدی پور رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی و سرکارخانم  مهندس پهلوانی رئیس محترم سازمان ملی بهره وری ایران درسالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.

 سرکارخانم دکتر احمدی پور با محوریت موضوع انتصاب زنان و مدیران جوان در دستگاه های اجرایی با استناد به دستورالعمل ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور ، برموضوعاتی همچون آموزش ونقش آن دربهره وری درایران، آموزش های مهارتی و کاربردی درراستای  بهره وری سیستم اداری تمرکز نمودند.

ایشان به اهمیت مراقبت وتوجه به مدیران جوان در تصمیم گیری هایشان و اینکه مدیران جوان سرمایه های ارزشمند نیروی انسانی و نیز بخش مهمی از ارکان اصلی نظام اداری هستند، تاکیدکردند.

 سرکارخانم مهندس پهلوانی سخنان خود را در دو بخش ارائه نمودند.بخش اول به تعاریف پایه از بهره وری و نظام مدیریت بهره وری،اجزای بهره وری، متغیرهای  موثر در بهره وری نیروی انسانی و مفهوم نوین بهره وری اختصاص یافت و در بخش دوم به موضوعاتی چون اهمیت موضوع  جانشین پروری، اهمیت برنامه ریزی در اجرای فرایند جانشین پروری ،  مهمترین موانع استقرار نظام جانشین پروری، ویژگی های رهبران جانشین پرور، وگامهای برنامه ریزی جانشین با ذکرمثال ونمونه های موفق درسطح جهان پرداختند.ایشان برتفکیک مفهوم جانشین پروری از جانشین سازی نیزتاکید نمودند.

درقسمت پایانی نشست ؛ جلسه پرسش و پاسخ با مشارکت مدعوین و مراکز استانی از طریق وبینار صورت گرفت.دراین نشست تخصصی که حدود 140 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان های مختلف حضور داشتند، نیمی از شرکت کنندگان مدیران و معاونین سازمان ها و دستگاههای اجرایی کشور بودند. علاوه برآن، 20 استان ازسراسر کشوراز طریق وبینار دربرنامه شرکت داشتند و امکان بهره مندی از برنامه برای آنها مهیا گردید.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار