* *

با حضور اساتيد برجسته و مديران کشوري برگزار شد
همايش ملي تبيين نظام هاي استاندارد آموزش

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی، روز چهارشنبه 23 مرداد 1398 این مرکز در چارچوب کنگره بین¬المللی ۵۰ سال آموزش مدیران و کارکنان دولت، دومین همایش ملی از مجموعه همایش¬های پنجگانه خود را با موضوع «همایش ملی تبیین نظام¬های استاندارد آموزش» در سالن همایش¬های موزه ملی ایران برگزار نمود.
در ابتدا، دبیر اجرایی همایش دکتر سید مهدی طیبی معاون پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضرین به ارائه گزارش روند کنگره و روند اجرایی در برگزاری همایش¬ها از جمله همایش دوم پرداخت و همچنین به اهمیت تبیین نظام¬های استاندارد در حوزه آموزش مدیریت دولتی اشاره نمود. وی مسئله استاندارد در جهان امروز را یک ضرورت مهم قلمداد نمود که در حوزه آموزش اهمیت آن دو چندان می¬باشد.
همایش مذکور متمرکز بر اهمیت و آسیب¬شناسی استانداردسازی فرایندها و محتوای آموزش مدیران و کارکنان دستگاه¬های اجرایی کشور بود و هدف آن ارتقاء و توسعه فرایندهای آموزشی و نیز ترغیب سازمان¬ها به یکپارچه¬سازی و استانداردسازی آموزشی و شناخت چالش¬های پیش رو بیان گردید.
دکتر سید حسن ابطحی به عنوان سخنران ویژه، موضوع سخنرانی خود را چالش¬های آموزش، توسعه و توانمندسازی مدیران و کارکنان در عصر اطلاعات بیان نمودند و بر همین مبنا در ابتدا براساس تئوری AMO سه حوزه توانمندسازی، ایجاد انگیزش و فرصت مشارکت برای کارکنان را به بحث گذاشتند که بر این اساس آموزش¬ها باید به روز و منطبق با دستاوردها و پیشرفت¬های دنیای جدید و با استفاده از تکنولوژی¬های نوین باشد.
ابطحی افزود: باید توانایی کارکنان را در جهت انجام کارها به بطور موثر انجام داد و پس از هر آموزشی نیز باید برای کارکنان ایجاد انگیزه کنیم.
سپس دکتر اباصلت خراسانی دبیر علمی همایش، به تحلیل و تطبیق استانداردهای بین¬المللی آموزش و توسعه منابع انسانی و مسئله آموزش استراتژیک در سازمان پرداخت.
در بخش دوم همایش موضوع «ارائه تجارب برتر آموزش سازمانی در صنایع پیشرو» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سخنرانان این بخش، دکتر یزدان بختیاری، عباس اسماعیلی و سعید عبدالهی و رشوند هر کدام به ارائه گزارش کاری از فعالیت¬های درون سازمانی در تبیین یک نظام استاندارد آمورزشی در صنایع دفاعی پرداختند.
دکتر فرحناز قلاسی مدیرکل پژوهش سازمان ملی استاندارد ایران سخنرانی خود را با موضوع اهمیت استانداردسازی آموزش کارکنان ارائه کردند. وی به بیان انواع نظام¬های استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران که تصویب و اجرایی شده است پرداخت
در بخش سوم همایش نیز اساتید حوزه آموزش و مدیریت به ارائه مقالات تخصصی خود پرداختند. در ابتدا دکتر علی محمد آقاعلیخانی به مروری بر رویکردهای کاربردی نیازسنجی آموزشی در سازمان¬های ایران مبتنی بر الزامات استانداردهای مرتبط اشاره نمود.
دکتر فیروز نوری نیز به اهمیت رویکردهای متمرکز و نامتمرکز در برنامه¬ریزی و اجرای نظام¬های توسعه و یادگیری منابع سازمانی پرداختند.
دکتر سعید صفایی موحد با نگاهی انتقادی به موضوع «اثربخشی آموزشی، حرکت از نظام کهنه نفر/ ساعتی به شاخص¬های کیفی جدید» پرداخت.
دکتر حمیدرضا خدمتگزار نیز به عنوان ارائه¬کننده آخر به موضوع «کاربست نگرش راهبردی و سرمایه¬ای در ارزیابی و اصلاح سیستم¬های مدیریت آموزش» اشاره نمود.
همایش مذکور با سخنان دبیر اجرایی همایش به پایان رسید. ایشان ضمن تشکر مجدد از سخنرانی¬های علمی و ارزشمند اساتید مدعو، به جمع¬بندی و ارائه اهم نظرات و چکیده مطالب ارائه شده برای حضار در همایش پرداختند و مجددا به اهمیت این همایش ملی در تبیین نظام¬های استاندارد آموزش مدیران و کارکنان دولت و تاثیرگذاری آن در تحول نظام اداری اشاره نمودند.
لازم به ذکر است مرکز آموزش مدیریت دولتی امسال به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس خود، اقدام به برنامه¬ریزی برگزاری پنج همایش ملی نموده که همایش اول در استان مرکزی در شهر اراک و نیز همایش دوم در تهران برگزار شد و طبق برنامه سه همایش دیگر در سطح ملی به فاصله یک ماه برگزار خواهد شد و سپس در آذر ماه سال جاری کنگره بین¬المللی پنجاهمین سال تاسیس مرکز آموزش بطور مشترک با همکاری موسسه علوم اداری بلژیک برگزار می¬گردد.


First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار