* *

برگزاري نشست تخصصي "برنامه ريزي نيروي انساني"

نشست تخصصی "برنامه ریزی نیروی انسانی" روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه از ساعت 9 الی 12 با حضور سرکار خانم دکتر نسرین جزنی و جناب آقای دکتر سید صدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

در بخش اول برنامه سرکار خانم دکتر جزنی بر موضوعاتی همچون اهمیت نقش مدیران منابع انسانی، ضرورت تغییر نگاه از تعادل کار – زندگی به یکپارچگی کار و زندگی، الزام پرداختن به ویژگی ها و شایستگی مدیران منابع انسانی تمرکز نمودند.

در بخش دوم برنامه؛ تبیین طرح آموزش و توسعه مدیران درآمریکا، معرفی مراکز و موسسات آموزش توسعه مدیران دولتی درکشورهای مختلف، مکانیزم تربیت و توسعه مدیران در سیاستهای ابلاغی نظام اداری و ارزیابی نظام آموزشی و توانمندسازی کارکنان دولت توسط آقای دکترصدری بیان گردید.

در پایان برنامه به منظور رفع ابهامات دستگاهها؛ پرسش و پاسخ با مشارکت مدعوین و مراکز استانی از طریق وبینار صورت گرفت.

در این نشست حدود 200 نفر از مدیران، معاونین وکارشناسان سازمان های مختلف حضور داشتند که نیمی از شرکت‌کنندگان، مدیران و معاونین حوزه برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی را در بر می گرفت. علاوه بر آن 15 استان نیز از طریق وبینار در برنامه شرکت و امکان بهره مندی از برنامه برای آنها میسر گردید.

 

مدیریت منابع انسانی( دکتر نسرین جزنی)

تربیت و توسعه مدیران ( دکتر صدرالدین صدری)


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار