* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
دهمين برنامه از سلسله نشست هاي ارائه تجارب مديران در سال 98

دهمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی ارائه  تجارب مدیران در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/5/12 از ساعت 12-10 با سخنرانی آقای مهندس محسن مهرعلیزاده استاندار سابق اصفهان، در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزارشد، آقای مهندس مهرعلیزاده ضمن بیان تجارب خود در حوزه های مختلف اجرایی، پیام های مدیریتی به شرح زیر نیز ارائه نمودند:

 • شناسایی و مدیریت  ظرفیتهای موجود و نوآوری در خلق  فرصت های جدید
 • ضرورت داشتن اراده، مدیریت زمان و برنامه ریزی مناسب جهت کسب نتایج مطلوب
 • شناسایی و ارایه راه کارهای  مناسب در شرایط بحرانی و وضعیت های پیش بینی نشده
 • لزوم نظارت مستقیم و مستمر  مدیر بر طرحهای در دست انجام
 • شناسایی  روش های مناسب انجام عملیات در برنامه ها ، برنامه ریزی برای مشارکت مردم و پیش بینی منابع  مورد نیاز و شناسایی  منابع مالی جدید با  ابتکار برنامه ای جهت  موفقیت طرح ها
 • مدیریت در شرایط بحران (تشکیل ستاد بحران، بسیج نیرو و امکانات، دریافت اطلاعات و تطبیق با منابع اطلاعاتی،کنترل هیجانات، حضور مدیردر منطقه بحران و نظارت مستقیم، تعامل با مردم و همراهی با آنها)
 • داشتن تفکر راهبردی و برنامه محور
 • تدوین برنامه ها با استفاده از خرد جمعی با مشارکت گروه های علمی، مدیران و افراد با تجربه
 • داشتن برنامه بلند مدت برای رسیدن به نتایج پایدار
 • اعتماد به بخش خصوصی در مدیریت و اجرای پروزه ها
 • بهبود فضای کسب و کار(تغییر فرهنگ عامه جامعه در خصوص سرمایه گذاری و بخش خصوصی- ساده سازی و کاهش تعدد قوانین)
 • انتصاب افراد دلسوز و متعهد، متخصص، منظم، فعال و باهوش در پست های مدیریتی
 • ضرورت توجه به برنامه های بلند مدت برای حفظ هویت های فرهنگی و ریشه ها و عوامل  بقاء ملی

شایان ذکر است علاوه بر شرکت کنندگان حضوری تعداد 27 استان نیز به صورت برخط و از طریق وبینار از مباحث این نشست بهره برداری نمودند.


First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار