* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
دومين نشست تخصصي توسعه فرهنگ سازماني با عنوان« واکاوي و شناخت مباني ساختاري و رفتاري حاکم بر توسعه فرهنگ سازماني »

مرکز آموزش مدیریت دولتی  با عنایت به ابلاغیه ریاست محترم جمهور مبنی بر اجرای نظام نامه توسعه مدیریت فرهنگ سازمانی، دومین نشست تخصصی توسعه فرهنگ سازمانی را با عنوان " واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی" در نیمه اول بهمن ماه جاری برگزار نمود.

در این نشست که با حضور جمع کثیری از مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی برگزار شد؛ ابتدا دکتر رفیع زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تببین موضوع و مدل مفهومی فرهنگ سازمانی مطالب خود را ارائه نمودند و سپس به تشریح  مولفه ها و معیارهای عمومی رفتاری و شغلی و نیز برنامه های ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی شالوده های فرهنگ سازمانی پرداختند.

در ادامه، دکتر رازنهان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، در محورهای؛ چارچوب تحلیلی توسعه فرهنگ سازمانی عملکردگرا مبتنی بر اقتضائات 4 گانه در نظام اداری ایران، چکونگی یکپارچه سازی عوامل فرهنگی، ساختاری و رفتاری برای ارتقای عملکرد سازمانی و نظام اداری کشور موضوعاتی را به بحث و گفتگو گذاشتند.

شایان ذکر است امکان بهره برداری از این نشست برای مدیران مراکز استانی از طریق وبینار وبه صورت آنلاین مهیا گردید.

واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی (دکتر رفیع زاده)

واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی(دکتر رازنهان)


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار