* *

‎دومين جلسه هيئت امناي مرکز آموزش مديريت دولتي در سال ٩٧ برگزار شد

دومین جلسه هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی روز سه شنبه 97/10/18 با حضور مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (رئیس هیات امناء) و سایر اعضای حقوقی - حقیقی برگزار شد.

در ابتداي جلسه، گزارشی از فعالیت های مرکز متناسب با راهبردهای آموزشی و پژوهشی (طرح مدیران راهبردی آینده، برگزاری نشست های تخصصی در راستای ایفای نقش مرکز به منظور پشتیبانی از نظام اداری کشور، طرح رابطین آموزشی دستگاه های اجرایی، جلسات افزایش تعاملات نظام اداری و نظام علمی کشور، میز توسعه دولت الکترونیک، راه اندازی کتابخانه تخصصی،انتشار کتب تخصصی و فصلنامه ها) که در فاصله زمانی دو جلسه هیات امناء در مرکز انجام شده توسط دبیر جلسه بیان شد، سپس عناوین زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- برنامه راهبردی مرکز

- بودجه سال 1398

- تعرفه های آموزشی و پژوهشی مرکز


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار