* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهدشد
هفتمين برنامه از سلسله نشست هاي ارائه تجارب زيسته زنان مدير

هفتمین برنامه از سلسله نشست های تجارب زیسته زنان مدیر با عنوان"آموزش و توسعه انسانی با تاکید بر نقش زنان" با سخنرانی خانم دکتر رضوان حکیم زاده  معاون  وزیر آموزش  و پرورش  درتاریخ 97/10/22 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهدشد.

لازم به ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست را ندارند بهره برداری به صورت بر خط و از طریق وبینار مهیا می باشد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار