* *

انتصابات جديد در مرکز آموزش مديريت دولتي

مراسم معارفه معاون منابع انسانی و پشتیبانی و همچنین تکریم و معارفه رئیس اداره حراست مرکز روز شنبه مورخ 1397/7/14 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.

در این جلسه که با حضور ریاست مرکز، رئیس حراست سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مدیران ومعاونین مرکز تشکیل شد؛ آقای غلامرضا شیسی به عنوان معاون منابع انسانی و پشتیبانی و آقای مهدی قاسم زاده به عنوان رئیس اداره حراست احکام خود را دریافت نمودند.

همچنین در این مراسم از زحمات سرپرست پیشین اداره حراست آقای سلگی، تقدیر و تشکرشد.


First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار