* *

‎دومين نشست مشورتي مرکز برگزار شد

 

در این نشست که با حضور ریاست مرکز و جناب آقایان ؛ رئیس زاده ، مغنیان ، پیروز و داوودی که از مدیران سابق مرکز بودند در روز سه شنبه 30 مرداد تشکیل شد، ضمن بررسی پیشینه فعالیت های مرکز در راستای اهداف و رویکردها و برنامه های جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار