* *

تربيت مديران آينده با حضور جناب آقاي دکتر سيد محمد مقيمي استاد دانشگاه تهران،معاون ورئيس مرکز آموزش ديوان محاسبات کشور برگزار شد.

هفتمین قسمت از گفتگوی مجموعه مستند ترویجی وتصویری تربیت مدیران آینده با حضور جناب آقای دکتر سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران،معاون ورئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

آقای دکتر مقیمی عنصر مدیریت را در توسعه ی کشوراولویت استرتژیک ،راهبردی و ضروری دانست،  وی به تجارب کشورهایی اشاره کرد که از منابع غنی انسانی و طبیعی برخوردار هستند اما به دلیل ناکارآمدی مدیران همچنان جزءکشورهای عقب مانده محسوب می شوند و دراین رابطه از کشورهایی نام برد که با کمبود منابع روبرو هستند اما با تربیت و بهره گیری از مدیران توانمند وشایسته خود را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده اند.

وی برنامه تربیت مدیران ،  ارتقاء وکادرسازی مدیران آینده را امری ضروری دانست  و تاکیدنمودکه در تربیت مدیران باید به سه قطب  ،علمی، هنری و مهارتی مدیران توجه شود، از نظر ایشان آموزش های مدیریتی باید بصورت متوازن هر سه قطب یاد شده را پوشش دهد.

این استاد دانشگاه همچنین افزود چهاررکن برای آموزش مدیران بسیاربا اهمیت است  مدیران، آموزش دهندگان، محتوا و روش های آموزشی که باید برای هر یک چارچوب و استانداردهای مناسب با هدف طراحی شود.

ایشان وضع موجود مدیریت دستگاه ها و سازمان های کشور را متشکل از مدیرانی دانست که با ایجاد یک کمربند امن اجازه ورود افکار و اندیشه های نوین و بالطبع مدیران جوان را به فضای مدیریتی سازمان های کشور به مشارکت نمی طلبند. به نظر ایشان راه حل مناسب برای تغییر نگرش مدیران سنت گرا ونوسازی وگردش چرخه طیف حاضر را رویکرد نوین پشتوانه سازی  یا ایجاد یک نظام جانشین پروری دانست.در پایان گفتگو ایشان برای مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان متولی امر آموزش مدیران دولت دو نقش را پیشنهاد ارایه نمودند، روش مستقیم و تصدی گرایانه که مرکز متولی و مجری آموزش های لازم برای مدیران آینده که طبق بخشنامه های سازمان اداری واستخدامی ابلاغ شده است در سراسرکشورسرعت بخشد و روش دوم را غیر مستقیم و هدایت گرانه دانست که در آن مرکز به نظارت و رصد عملکرد دستگاه ها در تربیت مدیران اهتمام ورزد.

یادآور می شود مصاحبه و گفتگوی کامل این استاد فرهیخته متعاقبا بر روی سایت مرکز برای علاقمندان رشته مدیریت بارگذاری خواهد شد


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار