* *

کارگاههاي پژوهش محور روابط عمومي با رويکرد مهارتهاي کليدي واستقرار گفتمان توسعه پايدار برگزار شد

کارگاه تخصصی مهارتهای کلیدی روابط عمومی برای تسهیل توسعه پایدار و همچنین کارگاه رویکرد روابط عمومی برای استقرار گفتمان توسعه پایدار با حضور مدیران  و کارشناسان  برگزارشد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ هدف از برگزاری کارگاههای تخصصی پژوهش محور، ارتقای دانش دست اندرکاران روابط عمومی در زمینه، آموزش مهارتهای فرهنگ سازی و پیشبرد گفتمان توسعه پایدار و خلق یک ایده و رویداد برنامه ریزی و اجراء گردید.

گفتنی است کارگاههای تخصصی در محورهای گفتمان توسعه پایدار و مولفه های مرتبط به آن، روشهای تحلیل گفتمان، مراحل پیشبرد یک ایده بر اساس نظریه انتشار، کاربرد رسانه ها در ایجاد گفتمان و فرهنگ سازی ارائه گردید.

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار