* *

قابل توجه متقاضيان برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي

به منظور برطرف نمودن برخی از ابهامات دربخشنامه شماره 5403/200 مورخ 89/10/19 ،آیین نامه اصلاحی در خصوص صدور مجوز برگزاری همایش ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشورتهیه و طی نامه شماره 1347795 مورخ 1396/05/28 به هیئت محترم دولت ارسال شده است.

لذا براین اساس درحال حاضر تا ابلاغ آیین نامه اصلاحی مذکور، از سوی مرکزآموزش مدیریت دولتی درزمینه برگزاری همایش ها درسطح ملی و بین المللی مجوزی صادر نخواهدشد.

 

                                                                           دبیرخانه کارگروه ساماندهی همایش های ملی و بین المللی


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار