* *

سمينار تخصصي" مديريت و توانمند سازي بافت هاي فرسوده، ناکارآمدو زير ساخت هاي شهري برگزار شد

سمینار تخصصی" مدیریت و توانمند سازی بافت های فرسوده، ناکارآمد و زیر ساخت های شهری با حضور دکتر ایرج اعتصام مدرس دانشگاه و پدر معماری و شهرسازی ایران، دکتر حناچی مشاور وزیر راه و شهرسازی،  دکتر ملک اخلاق رییس مرکزآموزش مدیریت دولتی و جمعی از شهرداران سراسرکشور، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی روز دوشنبه 96/7/24 در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی اموراستانها؛  این سمینار با هدف کمک به اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص سند راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، بحث و تبادل نظر در ارتباط با بهبود خدمات و زیر ساخت ها با رویکرد محله محور، کمک به ارتقای پایداری ملی، کمک به ارتقاء شاخص های کیفیت محدوده ها و محلات در محورهای امنیت پایدار اجتماعی، مهارجرت بی رویه، ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان و بررسی شاخص های کیفیت بهداشتی ، فرهنگی ، اجتماعی تبیین و اجراء شد.

دکتر ملک اخلاق رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ برخی از آسیب های رشد شهرنشینی بی رویه و مهاجرت به شهرهای بزرگ را در عدم شناخت مفاهیم شهرنشینی، شهروندی و کیفیت زندگی دانست. وی ضمن تحلیل و مقایسه کیفیت زندگی شهری ، نمونه هایی از سایر کشورهای مترقی در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

دکتر ملک اخلاق گفت؛ بهسازی و استراتژی  برون رفت از این مرحله در گرو بازمهندسی مدیریت شهری نوین و"بازآفرینی شهری"است. وی برخی از راهکارهای این برون رفت را در ایجاد بانک اطلاعات شهروندان، برندسازی اخلاقی، استراتژی توسعه شهرهای کوچک، توسعه شهروند گرایی بجای شهرنشینی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها دانست.  

گفتنی است؛ کارگاههای جانبی این سمینار با موضوعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی بافت های شهری (برمبنای مدیریت بحران واصول پدافند غیرعامل) توسط دکتر شیعه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، کارگاه شهرسازی مشارکتی و مدیریت نوسازی شهری (با تاکید بر اقتصادی کردن صرح های نوسازی) دکتر ادیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران، و کارگاه مدیریت باز آفرینی بافت های فرسوده( در حوزه های اجتماعی- فرهنگی – آموزشی- بهداشتی) توسط دکتر لقایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران طی سه روز در مرکزآموزش مدیریت دولتی برگزارشد. 


First First First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار