* *

توسعه همکاری های علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه خوارزمی

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و اموراستانها؛ در تاریخ دوم خرداد ماه  جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق استاد دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی باتفاق تنی چند از معاونین و مدیران مرکز با جناب آقای دکتر سبحان اللهی رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و برخی از معاونان ومدیرانشان در محل دانشگاه با هدف امکان سنجی توسعه همکاری های مشترک  تشکیل گردید.

ابتدا جناب آقای دکتر سبحان اللهی ضمن مروری بر پیشینه و توانمندی های موجود ، آمادگی دانشگاه خوارزمی را جهت همکاری های فی مابین اعلام نمودند.

سپس  جناب آقای دکتر ملک اخلاق  با اظهار خرسندی از حضور  در دانشگاه خوارزمی ، ضمن تشریح فلسفه وجودی مرکز آموزش مدیریت دولتی، به تاکیدات جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری استخدامی کشور  در خصوص گسترش روابط مرکز با دانشگاه ها در زمینه اقتصاد مقاومتی ، برنامه ششم توسعه ، حقوق شهروندی ، ارتقای توان مدیریتی زنان وجوانان اشاره نمودند .

 در ادامه سایر اعضای محترم با توجه به حوزه وظیفه ای مربوطه نکاتی را جهت اجرایی شدن همکاریها یادآوری نمودند .

 در خاتمه مقرر شد؛ کار گروهی مشترک از گروه مدیریت دانشگاه و معاونت آموزشی مرکز نسبت به تنظیم تفاهم نامه همکاری  وتقویم کاری اقدام نمایند .


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار