* *

توسعه همکاری های مرکز و سازمان امور اداری کشور در راستای امور دولت الکترونیک

در راستای  تاکید ریاست محترم مرکز و به منظور بررسی نحوه همکاریهای فی مابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان اداری واستخدامی در زمینه توسعه دولت الکترونیک، جلسه ایی در تاریخ 19/2/96 با حضور ریاست  محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سرکار خانم مهندس بخت جو رییس  محترم امور دولت الکترونیک سازمان  و همکار ایشان جناب دکتر ملیحی ، جناب آقای شکری  مدیرکل محترم دفتر ریاست ، جناب آقای مهندس ابیانه مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز و همکاران ایشان در محل دفتر ریاست تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر ملک اخلاق ضمن ابراز امیدواری از  توسعه همکاری بین مرکز و سازمان در جهت رسیدن به شتاب دولت الکترونیک که حاصل آن توسعه کشور در زمینه های اقتصادی و رفاه اجتماعی و... می باشد اذعان داشتند که مرکز آموزش مدیریت دولتی می تواند در بحث توسعه دولت الکترونیک  و همچنین در حوزه های آموزش و پژوهش به عنوان بازوی اجرایی سازمان وارد عمل شده و زمینه هایی را برای توسعه  دولت الکترونیک و یادگیری آن در نظام اداری کشور فراهم نماید.

سپس آقای مهندس ابیانه مدیر فناوری اطلاعات مرکز به تشریح امکانات و تواناییهای مرکز همچون برگزاری سمنیارهای تحت وب(وبینار)، آموزش های موبایلی، بانک های اطلاعات موجود در مرکز (بانک اطلاعات مدیران، دانشوران، استعدادهای مدیریتی) و پرتال پرداختند و اشاره داشتند که در حال حاضر با توجه به ارتباطات شبکه ای که با استانها وجود دارد مرکز این توانایی را دارد که وبینار مشترکی را با عنوان آموزش دولت الکترونیک در سطح کشور انجام دهد.

در ادامه جلسه سرکارخانم بخت جو ضمن تشکر از فرصت ایجاد شده و امکانات رایانه ای خوب مرکز و استقبال از استفاده سازمان در زمینه های مختلف خصوصا پتانسیل رایانه ای موجود، تاکید نمودند که آموزش های الکترونیک باید با توجه به چهار رکن بستر فنی و زیر ساخت مناسب، برند معبتر، جهت دهی های مناسب  برای تولید محتوای مناسب و تهیه محتوای مطلوب و به روز انجام شود و پیشنهاد نمودند با توجه به اینکه سازمان در مرحله بازنگری نقشه راه دولت الکترونیک می باشد مرکز گزارشی از امکانات و توان فناوری اطلاعات در زمینه آموزش کارکنان و مدیران نظام اداری ارائه نماید تا از طریق سازمان به دستگاه ها منعکس گردد.

در پایان ضمن جمع بندی موضوعات توسط جناب آقای شکری ، مقرر شد تا کمیته مشترکی شامل نمایندگانی از مرکز و امور دولت الکترونیک سازمان تشکیل شده و مباحث مورد نظر را پیش ببرند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار