* *

برگزاری همایش"قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی (p.p.p)"

با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در روز 04/12/95 از ساعت 8 الی 16 در محل مرکز آموزش مدیریت دولتی با محوریت تحلیل و بررسی ابعاد فنی، مالی و حقوقی موضوع، ویژه مدیران و کارکنان ارشد برگزار گردید.

محتوای این همایش در جهت آگاه سازی کنشگران توسعه زیرساخت کشور بوده و محورهای همایش، شامل:"وضعیت پروژه های عمرانی" ، "تشریح لایحه مشارکت عمومی خصوصی" ، "تحلیل و بررسی سه چالش عمده قراردادهای مشارکتی" ، "نحوه تنظیم شیوه نامه مدل مالی" ، "تشریح انواع ضمانت نامه در قرارداد های p.p.p " ، "تشریح تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر" و..... بوده است.

آقایان محسن رجایی رئیس گروه بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت های مردمی سازمان و برنامه و بودجه

نادر همایونی مسئول حقوقی اسبق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و مدیریت و برنامه ریزی

علیرضا پور اسد مشاور و مدرس قراردادهای مشارکت عمومی-. خصوصی p.p.p و مهدی جوادی سخنرانان این همایش بودند.


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار