* *

برگزاري چهار دوره آموزشي حقوقي توسط دفتر آموزشهاي حرفه اي تخصصي مرکز در بهمن ماه 95

در راستای تفاهم نامه فی مابین مرکز با معاونت حقوقی ریاست جمهوری چهار دوره آموزش حقوقی در بهمن ماه 1395 با عناوین:

  • حقوق پیمان به مدت 16 ساعت 
  • حقوق اموال و مالکیت به مدت 8 ساعت 
  • تنقیح قوانین و مقررات به مدت 12 ساعت (ویژه سازمان خصوصی سازی)
  • دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات نحوه تملک اراضی به مدت 8 ساعت (ویژه مدیران، کارشناسان وکارکنان دستگاه های اجرایی کشور)

 توسط مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی در ساختمان زبرجد برگزار شد.


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار