* *

سمینار تخصصی مدیریت ذهن کودکان با تکیه بر رویکرد آموزشی "رجیوامیلیا" با تاکید بر مدیریت مراکز آموزشی برگزارشد

سمینار مدیریت ذهن کودکان با تکیه بر رویکرد آموزشی "رجیوامیلیا" با تاکید بر مدیریت مراکز آموزشی چهارشنبه 27/11/95 ویژه مدیران، معلمان ، مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی وهماهنگی امور استانها؛ هدف از برگزاری این سمینار معرفی استاندار جهانی رجیو امیلیا ، ارائه مفهوم و ماهیت مستند سازی، ایجاد بستر لازم برای استقرار استاندار جهانی در مراکز آموزش کشور به مدیران، معلمان و مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی است .

گفتنی است؛ اهم محورهای سمینار تخصصی، معرفی روشهای نوین آموزشی بر اساس استانداردهای جهانی، بحث و توضیح معایب روش های آموزشی مورد استفاده و سنتی حال حاضر و تاثیر آن بر روند یادگیری کودکان و علل دلزدگی و عدم اشتیاق آنها به حضور در مراکز آموزشی و اهمیت فضاسازی کلاس ها منطبق با رویکرد رجیوامیلیا ؛ و همچنین مفهوم و ماهیت مستند سازی و اهمیت استقرار آن در مراکز آموزشی ارائه شد.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار