* *

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی ویژه مدیران کل امور شهری و روستانی و شوراهای استانداری های کشور

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی و کارگاه های جانبی با همکاری موسسه بین اللملی پردیس شریف (بعنوان دبیرخانه اجرایی) و با حضور دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز روز دوشنبه 25/11/95 ویژه مدیران کل وکارشناسان امور شهری و روستانی و شوراهای استانداری های کشور در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ در این سمینار تخصصی دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی، برخی از ابعاد اجرایی اقتصاد مقاومتی را بیان و با طرح پرسش های کلیدی در این حوزه، راهکارهای عملیاتی را در دو بخش درون زا و برون زا تشریح و افزودند؛ تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی در راستای ابلاغ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که چراغ راهنمای این مهم می باشد . ایشان تاکید داشتند؛ حلقه مفقوده و جا مانده در این عرصه، عدم ارتباط ارگانیک بین دستگاههای اجرایی با دانشگاهها، اساتید اقتصادی و مدیریتی است . ایشان خاطر نشان کردند؛ گره خوردن با دانشگاه ها و رصد گری لحظه به لحظه فعال جهان ما را از اقتصاد تک بعدی خارج خواهد نمود.

گفتنی است این سمینار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی محیط زیستی کشور و لزوم تحقق بخشیدن به آن در تمام ابعاد اجرایی و همچنین ارتقای پایداری ملی به منظور نهادینه سازی موضوع پدافند زیستی و افزایش توانمندی مدیران ، کارشناسان و متخصصین این حوزه با هدف ارتقای پایداری ملی، آشنایی با تهدیدات زیست محیطی و آخرین یافته های علمی و کارشناسی در زمینه محیط زیست برگزار شد.

عناوین کارگاههای تخصصی جانبی اجراء شده و درحال اجراء به شرح زیر است:

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA  ) آخرین متدها و روش های بومی اجرا شده  (24/11/95)
  • پدافند زیستی ، حفظ و تامین منابع انرژی  ( 25/11/95 )
  • روانشناسی بیوتروریسم و مدیریت بحرانهای زیستی ( 27/11/95)

First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار