* *

جلسه تبیین راهبردهای نوسازی و تازه گردانی آموزش های مدیریتی و توسعه ای برگزار شد
جلسه کارشناسی بررسی و تبیین راهبردهای نوسازی و تازه گردانی آموزش های مدیریتی و توسعه ای توسط آقای دکتر رهنورد مشاور علمی آموزشی مرکز در حضور دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز ، مدیران و کارکنان حوزه آموزش مرکز روز سه شنبه مورخ 5/5/95 برگزار شد.
به گزارش دفتر ریاست ، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛  دکتر ملک اخلاق ضمن ابراز خرسندی از تشکیل نخستین جلسه آسیب شناسی و بررسی کارشناسانه درحوزه آموزش های مدیریتی و توسعه ای اظهار داشتند؛ در سایه نو اندیشی و تحرک مستمر، ایده ها تبدیل به برنامه های جدید و کاربردی خواهند شد. ایشان افزودند؛ انتظار دارم آقای دکتر رهنورد مشاور علمی آموزشی با  تحرک و نو اندیشی برنامه های خود را در قالب نشست های تخصصی، بویژه در حوزه آموزش باز طراحی نماید و امیدوارم  به سرعت نتایج  ایده های نو به برنامه های جدید و کاربردی منعکس شود.
سپس، دکتر رهنورد مشاور علمی آموزشی مرکز ، برنامه خود را تحت عنوان "راهبردهای نوسازی و تازه گردانی آموزش های مدیریتی و توسعه ای" ارائه و افزودند؛ جهت گیری های راهبردی مرکز مبتنی بر اسناد بالادستی و در پرتو ماموریت های جدید و سیاست های کلی نظام اداری طرح ریزی شده است وانشاالله بزودی با بازنگری و تشکیل کمیته راهبردی مرکز وارد فاز علمیاتی خواهیم شد. ایشان در خصوص فعال سازی آموزش افزودند؛ استفاده از ظرفیت های اساسنامه مرکز، تحرک و پویایی جدی در حوزه آموزش های کارکنان دولت ایجاد خواهد نمود و امیدواریم بتوانیم با ایجاد کارگروه های تخصصی و همکاری با صاحبنظران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اساتید دانشگاهی مسائل مورد نظر را مطرح و به سرعت به  نتایج مطلوب دست یابیم.
 
 
دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار