* *

اولین شماره از دوره دوم نشریه اکسیر با عنوان اکسیر مدیریت، توسعه و آینده‌نگری منتشر شد

 به آگاهی مي‌رساند اولین شماره از دوره دوم نشریه اکسیر با عنوان اکسیر مدیریت، توسعه و آینده‌نگری منتشر شد. "اکسير مديريت" که نزد مديران پيشين به خوبی شناخته شده است طی سال‌های طولانی به عنوان نشريه سراسری و با همياری اعضای علمی، مديران و کارشناسان سازمان و دستگاه‌های دولتی در مرکز آموزش مديريت دولتی توليد و در ميان مديران سراسر کشور توزيع مي‌گرديد؛ به دليل تغييرات مديريتی سال‌های اخير در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور و به تبع آن در مرکز، از چرخه‌ی انتشار بازماند و با احيای سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و برقراری ثبات در مرکز، انتشار مجدد آن از آذر ماه 1394 آغاز گرديد. لذا از عموم مخاطبان گرامی دعوت مي‌نمايد مراتب آمادگی خود جهت هرگونه همکاری با نشريه و همچنين نظرات و پيشنهادهای خود را به نشانی Exir@smtc.ac.ir اعلام فرمايند.

دریافت فایل نشریه
 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار