* *

جلسه تخصصی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و پروفسور الوانی با دکتر پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد
به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و امور استانها؛ در راستای توسعه روابط کاری و تعامل گسترده با حوزه­ های ماموریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اخیراً جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، پروفسور سیدمهدی الوانی مشاور علمی، جناب آقای دکتر سعید صفری مشاور پژوهشی و جناب آقای داود فریدفر به نمایندگی از حوزه ریاست مرکز با جناب آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در محل بهارستان تشکیل شد.
ابتدا جناب آقای دکتر پورمحمدی، ضمن اظهار خرسندی از حضور مدعوین محترم در جلسه، به بیان اهم مأموریتهای کلان و برنامه­ های ملی حوزه کاری خود منجمله؛ ارتقاء بهره­ وری نیروی کار، سرمایه، انرژی/ برون گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی/ ارتقاء توان تولید ملی، توسعه کارآفرینی، رقابت پذیری/ عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه اجتماعی در سطح مناطق کشور/ برقراری انضباط مالی در بخشهای عمومی/ ابعاد اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بهینه سازی اندازه و ساختار دولت/ شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت/ فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، تقویت مدیریت جهادی/ مبارزه با فساد مالی ، اداری و اقتصادی/ توانمندسازی بخش خصوصی و اجرای اصل 44  پرداختند و در پایان از مرکز آموزش مدیریت دولتی بعنوان بازوی فکری و پشتیبان مطالعاتی سازمان متبوع خواستار همکاری تخصصی و انجام پژوهشهای کاربردی در اجرای مطلوبتر اهداف برنامه ای معاونت توسعه امور تولیدی این سازمان شدند.     
سپس جناب آقای دکتر ملک اخلاق؛ ضمن تشکر از توجهات جناب آقای دکتر پورمحمدی به نقش و جایگاه مرکز، افزودند: بحمدالله مرکز پس از احیاء و سازماندهی مجدد و بهره گیری از تجربیات دیرینه و توان تخصصی پرسنل و اساتید عضو کارگروه های علمی توانسته در توانمندسازی مدیران سازمانها و وزارتخانه ها بويژه انجام پژوهشهای کاربردی، تولید درسنامه‌های حرفه‌ای تخصصی، خدمات ارزنده ای ارائه دهد و امید است به یاری خداوند متعال با چشم انداز توسعه و آینده نگری بعنوان بازوی فکری و پشتیبان مطالعات در حوزه های برنامه های مرتبط با معاونت توسعه امور تولیدی سازمان متبوع بیش از پیش موثر باشیم و در ادامه به توضیحاتی چند پیرامون فرایند ها و فنون نیازسنجی و مدیریت پژوهشی، مدلهای مدیریت عملکرد، چالشهای پیش روی حوزه مطالعات و پژوهشها در نظام اداری کشور، مدیریت کیفیت و بهره وری، معیارهای رفتاری مدیران و .... پرداختند.
گفتنی است در خاتمه پروفسور الوانیمشاور علمی مرکز نیز رهنمودهای لازم در حوزه های وظیفه ای مرکز و ابعاد ماموریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که نقش کلیدی دارند بیاناتی فرمودند.
جلسه در خاتمه با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت. 
 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار