کارگاه پژوهش محور پرورش مدیران آموزش درنظام اداری کارگاه پژوهش محور پرورش مدیران آموزش درنظام اداری

 يكي از علت‌های اصلي ناموثر بودن فعالیت‌های‌آموزشي، فقدان توجه به پرورش و توسعه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و کارشناسان آموزشي مي‌باشد. بطوريکه اين عدم توجه باعث بروز نتایج و پیامدهای ناخوشايند گوناگونی از قبیل" سردرگمی در برنامه‌ريزي آموزش سازماني، فقدان استراتژي و جهت‌گيري‌هاي مشخص آموزشي، ارائه آموزش­هاي غيرمرتبط، عدم تطابق آموزش­ها با مسائل و مشکلات سازمانی، نارضايتي مديران و كاركنان، سليقه‌اي و غيربرنامه‌اي عمل نمودن، نابساماني و تناقض در تنظيم دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، و بطور کلي پايين آمدن ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي آموزشي" شده است. مسائل و مشکلات فوق باعث گردیده است تا ضمن بررسي دغدغه‌هاي مدیران آموزش سازماني، با استفاده از نظرات متخصصين حرفه‌اي، مراجع و انجمن‌هاي علمي معتبر و بررسی تجربیات موفق جهانی، کارگاه پژوهش‌محور" پرورش مديران آموزش" برگزار می شود. 
  
 کارگاه پژوهش محور" پرورش مدیران آموزش در نظام اداری"
 
 
هدف کارگاه:
 
پرورش شايستگي‌ و توانمندهای محوري مديران و کارشناسان آموزشي کشور
 
 
محتوای کارگاه:
  • فلسفه، چالش­ها و انتظارات جديد از آموزش کارکنان و مدیران
  • آشنایی با نظام آموزش کارکنان
  • تکنيک‌هاي کاربردي نيازسنجي آموزشي
  • تکنيک‌هاي طراحي محتوا و برنامه‌ريزي آموزشي
  • تکنيک‌هاي تهيه و تنظيم بهای تمام شده دوره های آموزشي
  • تکنيک‌هاي سنجش ميزان اثربخشي آموزشي
  • کليات قراردادها و برون‌سپاري فعاليتهاي آموزشي

این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  مدت زمان کارگاه :  24 ساعت (8 ساعت تئوری و 16 ساعت عملی)
مخاطبین کارگاه: مديران و کارشناسان آموزش، منابع انسانی و امور اداری
 
 
تاریخ برگزاری:  متعاقبا اعلام خواهد شد
شهریه شرکت در کارگاه: 4.850.000 ریال  
ظرفیت کارگاه : حداکثر 20 نفر 

       شماره های تماس: 18 الی 42501415