اخبار استان اخبار استان

۱۳ مرداد ۱۴۰۱
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم، دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي به مدت 12 ساعت از تاريخ 1401/3/23 لغايت 1401/4/1 به صورت مجازي وآنلاين براي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي استان قم برگزار شد.  هدف از اجراي دوره، تخصيص بهينه منابع محدود به نيازهاي نامحدود، ضرورت اولويت بندي ، ضرورت چشم پوشي از حداکثرها به حد مناسب،و... مي باشد. 
مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان برگزار مي نمايد
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان، دوره هاي آموزشي غير حضوري " مديريت منابع انساني (اداره امور کارکنان)" ويژه مديران اداري و مالي و " آشنايي با قانون برگزاري مناقصات" ويژه مديران پايه و مياني دستگاههاي اجرايي استان سمنان، طبق برنامه زمان بندي از تاريخ 11 تير 1401 الي 10مرداد 1401 در حال برگزاري است .  
دوره آموزشي آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه
۵ مرداد ۱۴۰۱
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي، دوره آموزشي آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه به مدت 6 ساعت از مجموعه دوره هاي عمومي ضمن خدمت کارکنان، در روز سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ و چهار شنبه ۱ تير ماه  به صورت وبيناري در اين استان برگزار گرديد.
مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سيستان و بلوچستان برگزار کرد
۵ مرداد ۱۴۰۱
 دوره آموزشي آشنايي با مباني سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي GiS به مدت 40 ساعت ويژه کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، توسط مديريت آموزش و پژوهش  هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان در خرداد ماه سال جاري برگزار شد.  
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان، دوره آموزشي «هدف گذاري و مديريت اهداف» ويژه سطوح مديران عملياتي و پايه به مدت 12 ساعت در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 5 و 6 بهمن1400 به صورت وبينار برگزار گرديد .
مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان رضوي برگزار کرد
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان رضوي، دوره آموزشي مديريت بحران در روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه از ساعت 10 لغايت 14 به شيوه کلاس آنلاين براي 36 نفر از مديران اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اين استان برگزار گرديد.
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش سازمان برنامه و بودجه استان البرز، در راستاي ظرفيت سازي در دستگاههاي اجرايي به منظور پياده سازي مديريت دانش  و انتقال تجربيات  دستگاهها، وبيناري در تاريخ 1400/11/24، برگزار گرديد. اين دوره آموزشي با تدريس معاون توسعه منابع انساني و مدير مرکز آموزش، پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با مروري بر کليات مديريت دانش و بررسي محتواي نظام نامه استقرار مديريت دانش و تجربيات اداره کل...
۹ اسفند ۱۴۰۰
 به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي،  "دوره آموزشي پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت " براي 70 نفر از مديران امورمالياتي به مدت 4 ساعت در روز دوشنبه مورخ 20 بهمن ماه سال جاري از ساعت 16 لغايت 20  به شيوه کلاس آنلاين برگزار گرديد.  
۹ اسفند ۱۴۰۰
 به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي، دوره آموزشي "توانمندسازي منابع انساني " از مجموعه دوره هاي بهبود مديريت، به مدت 8 ساعت در روزهاي شنبه ۳۰بهمن ماه و يکشنبه ۱ اسفندماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الي ۱۲به صورت وبيناري برگزار گرديد.
۹ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت وبرنامه ¬ريزي استان سمنان دوره آموزشي "مديريت تعارض و فنون مذاکره" ويژه مديران شرکت برق منطقه اي سمنان به مدت 8 ساعت به صورت وبينار برگزار گرديد . 
مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري استان قم برگزار مي نمايد
۲ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري استان قم، دوره آموزشي فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني به مدت ۱۶ ساعت از سري دوره‌هاي شغلي ويژه رشته شغلي کارشناسان و مسئولين آموزش در روز ‌شنبه مورخ 1400/12/07 به صورت مجازي برگزار مي‌شود.
۲ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سيستان و بلوچستان، آزمون  توجيهي بدو خدمت، براي تعداد 30 نفر از کارکنان بهزيستي در مورخ 1400/11/17 و براي شهرداران شهرستان و مناطق اين استان به تعداد 60 نفر در مورخ 1400/11/21 برگزار گرديد.  
۲ اسفند ۱۴۰۰
به  گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان جنوبي  ، در اجراي بند 4 نظام آموزش کارمندان دولت، موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 و ماده 5 اصلاحيه نظام مذکور، موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392، به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي بهره مندي از مدرسان واجد شرايط تدريس در دوره هاي آموزشي کارمندان دولت، دوره هاي آموزشي تربيت مدرس به صورت...
۵ بهمن ۱۴۰۰
1- برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت مورخ 1400/10/23 به مدت70 ساعت براي 17 نفراز کارکنان ثبت احوال 2- برگزاري آزمون مجموع مهارت هاي هفتگانه  icdl به مدت 130 ساعت ويژه کارکنان دولت به تعداد 20 نفر فراگير 3- برگزاري دوره آموزشي انگيزش در کار مورخ 1400/10/6 به مدت 8 ساعت براي 21 نفر از کارکنان راهداري حمل و نقل  
۵ بهمن ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي دوره آموزشي انگيزش در کار به مدت 8 ساعت در روزهاي شنبه مورخ 4 دي و 11 دي ماه 1400 براي  75 نفر از مديران اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به صورت آنلاين برگزار گرديد. 
مديريت آموزش و پژوهش استان سمنان برگزار کرد
۵ بهمن ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان، دوره آموزشي " سازمانهاي مردم نهاد و مديريت بحران با رويکرد مقابله با بحران" ويژه کليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي آن استان طي فراخوان 492570 مورخ 1400/10/02 از تاريخ 1400/10/04 الي 1400/10/20 به صورت غير حضوري برگزار گرديد .
مديريت آموزش و پژوهش استان کرمان برگزار کرد
۲۸ دی ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان، بخش اول دومين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در سال ۱۴۰۰ با حضور ۱۸ فراگير از اداره کل تبليغات اسلامي، اداره کل تعزيرات حکومتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه ولي عصر(عج)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي جنوب، اداره کل دامپزشکي، اتاق بازرگاني، شرکت گاز، شهرداري رودبار جنوب، شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان در روزهاي...
مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان شمالي برگزار کرد
۲۸ دی ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان شمالي، دوره آموزشي ابعاد حکمراني علوي و پاسخگويي در اسلام از سري دوره هاي بهبود مديريت در تاريخ دوشنبه ۱۳ ديماه۱۴۰۰ به صورت الکترونيکي (آزمون) به مدت ۴۰ دقيقه در بازه زماني ۸ الي  ۱۶ برگزار گرديد.
۲۸ دی ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان رضوي، دوره آموزشي برنامه ريزي عملياتي براي 51 نفر از مديران بنياد شهيد اين استان به مدت 12 ساعت در تاريخ هاي 20 آذر، 27 آذر و چهارم دي ماه جاري از ساعت 16 لغايت 20  به شيوه کلاس آنلاين برگزار گرديد.
مديريت آموزش و پژوهش استان سمنان برگزار کرد
۲۱ دی ۱۴۰۰
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان، دوره آموزشي « فن نوشتن و بيان و گوش دادن فعال » ويژه سطوح مديران عملياتي، پايه و مياني دستگاه هاي اجرايي استان پيرامون فنون و تکنيک هاي نوشتن، بيان و گوش دادن فعال با تدريس سرکار خانم دکتر ابراهيمي در روزهاي، دوشنبه و سه شنبه مورخ 6 و 1400/10/7از ساعت 8:30  الي 12:30 به صورت وبينار برگزار گرديد.