نمونه عملکردهای مرکز آموزش مدیریت دولتی در گذشته

مرکز آموزش مدیریت دولتی پنجمین دهه فعالیت های خود را آغاز کرده است و در طی این مدت خدمات و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شایان توجهی را به شرح زیر انجام داده است:
1- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت شغلی
2- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی کارکنان جدید الاستخدام و دوره های بدو انتصاب مدیران کشور 
3- طراحی و برگزاری دوره های بهبود مدیریت برای مدیران در سطوح مختلف پایه ، میانی و عالی
4- تربیت دانشجویان متعدد در دوره های کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دوره‌های آموزشی بلندمدت در گرایش های مختلف رشته مدیریت
5- توسعه شبکه‌های استانی و ایجاد مراکز آموزشی غیرمتمرکز در 30 استان کشور جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت و بلند مدت در سطوح کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در استانها
6- انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی مورد نیاز نظام اداری و نظام‌های مدیریت منابع انسانی دولت و قانون استخدام کشوری (سابق) و قانون مدیریت خدمات کشوری
7- تهيه و توليد مواد آموزشي تصويري در زمینه مدیریت و علوم اداری به تعداد 109 بسته آموزشی-یادگیری
8- تهيه و توليد مواد آموزشي صوتي (شنیداری) در زمینه مدیریت و علوم اداری به تعداد 156 بسته آموزشی-یادگیری
9- تألیف، ترجمه، چاپ و انتشار کتب علمی متعدد در زمینه مدیریت و علوم اداری ( 155) عنوان کتاب
10- انتشار 96 شماره فصل نامه علمی در زمیه مدیریت
 


 نمونه عملکردهای مرکز آموزش مدیریت دولتی در حال حاضر


1- طراحی و مدیریت اجرای دوره‌های آموزشی فرهنگی طرح سلمان برای مدیران سطوح مختلف کشور
2- طراحی و تدوین محتوا و درسنامة دوره‌های قوانین و مقررات مالی محاسباتی برای مدیران سطوح مختلف کشور
3- طراحی و تدوین محتوا و درسنامه هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف آشنایی و فرهنگ سازی موضوع از ابعاد مختلف در بین کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی
4- طراحی و برگزاری دوره‌های TOT (آموزش مدرسان) برای دوره‌های مذکور در بندهای 1 ، 2 و 3 با هدف آشناساختن مدرسان با این دوره‌ها و ماهیت و فلسفه وجودی آنها
5- طراحی و برگزاری دوره‌TOT برای دوره «آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری» برای مدرسان این دوره‌در سرتاسر کشور
6- تهیه دستورالعمل و ضوابط اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی غیردولتی
7- بررسی اسناد و مدارک موسسات متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی جهت صدور مجوز لازم
8- تهیه بانک اطلاعات دانشوران مدیریت کشور
9- تهیه بانک اطلاعات مدیران کشور
10- طراحی و برگزاری دوره TOT توجیهی آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات ماموران دولت برای مدیران در سرتاسر کشور با حضور 30 نفر از مدرسان معرفی شده از استان های مختلف.
11- طراحی و برگزاری جلسات توجیهی مستمر برای سازماندهی فعالیتهای آموزشی کارکنان و مدیران با شرکت نمایندگان دستگاههای اجرایی کشور به منظور بررسی نحوه تعامل و همکاری موثر فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و دستگاههای اجرایی
12- تهیه و تدوین برنامه آموزشی برای کلیه کارکنان و مدیران در تمامی سطوح
13- انتشار نشریه الکترونیکی "مدیریار" با هدف به روز کردن دانش و آگاهی های مدیران کشور
14- تعیین و استخراج عناوین پژوهشهای کاربردی مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای محورهای برنامه تحول نظام اداری کشور
15- راهبری و مدیریت انجام پروژه های مرتبط با محورهای برنامه تحول نظام اداری کشور
16- انجام پروژه های کاربردی مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دیگر دستگاههای اجرایی کشور
17- برگزاری هم اندیشی های تخصصی در خصوص محورهای برنامه تحول نظام اداری کشور

 
برخی از برنامه های توسعه ای مرکز آموزش مدیریت دولتی


1- تهیه شبکه مدیریت آموزش برای کل فرآیند آموزشی منابع انسانی و گسترش آن در کشور با همکاری دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران
2- طراحی نظام اداری مطلوب کشور مانند نظام سیاسی کشور بنحوی که نظام اداری هم همانند نظام سیاسی از انسجام خوبی بهره مند گردد.
3- انجام مطالعات کاربردی و پژوهش های مورد نیاز بدنه دولت
4- طراحی و استقرار مکانیزم‌های جبران خلاء آموزشی مدیران براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکید بر الگوهای اسلامی ایرانی و سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
5- تهیه طرح برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
6- برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت‌های مرکز به عنوان اتاق فکر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
7-  انجام مطالعات کاربردي و تطبیقی در حوزه مباحث مدیریت و نظام های منابع انسانی علی‌الخصوص قانون مدیریت خدمات کشوري و آيين‌نامه اجرايي آن، تدوین برنامه اجرايي برای آموزش مفاد آن، ارزيابي‌ و رصد کردن چالش‌هاي موجود آن
8- تهیه مطالب موردنیاز در همکاری‌های بین‌الملل به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی با همکاری دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
9- طراحی و اجرای همایش‌های تخصصی ملی و بین‌المللی به منظور افزایش ظرفیت‌های اداره امور عمومی کشور
10- پشتیبانی پژوهشی- آموزشی از طرح‌های جدید آموزش مدیران دولتی در سطح ملی و بین‌المللی
11- بهره‌مندی و استفاده موثر از ظرفیت‌استادان، پژوهشگران، متخصصان حرفه‌ای شاغل و بازنشسته داخلی و خارجی در سطح بومی، ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای جهان
12- بسترسازی و برنامه ریزی جهت ارایه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای بین المللی
13- انجام مطالعات موردی به تقاضای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور