آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمان بندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، از تاریخ 1399/8/3 لغایت 1399/8/9 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول پیوست جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.    
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: نشست ماهانه معاونان مرکز با مدیران و کارکنان با حضور دکتر سیدمحمود حاج اکبری روز چهارشنبه 30 مهرماه 1399 به دو صورت غیرحضوری (وبیناری) و حضوری با رعایت فاصله گذاری هوشمند و پروتکل های بهداشتی و ایمنی در محیط های کاری  از ساعت 10 تا 12 در سالن ولایت ساختمان زبرجد برگزار شد. در این برنامه که با همکاری و همت معاونت پشیبانی مرکز و اداره روابط...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «مدیریت سبز» از مجموعه دوره های اختصاصی کارکنان از 28 تا 30 مهرماه 1399 با همت دفتر دوره های آموزش های الکترونیکی مرکز برای شرکت کنندگانی از شرکت توزیع برق تهران بزرگ در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «توجیهی بدو خدمت» از مجموعه دوره های عمومی کارکنان از 26 تا 30 مهرماه 1399 با همت دفتر دوره های آموزش های الکترونیکی  مرکز برای شرکت کنندگانی از دانشگاه خوارزمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مرکز آموزش...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دوره غیرحضوری «آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت و مقررات مربوطه» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران و با تدریس آقای احمد ذاقلی برگزار شد.
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با همت دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز دوره غیرحضوری «تکنولوژی آموزشی» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 با تدریس آقای رامسیس افتخاری برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران برگزار گردید.
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با تلاش پیوستۀ دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز دوره غیرحضوری «روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران و با تدریس آقای مهجور برگزار شد.
۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «روش ها و فنون تدریس» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 با همت دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز و با تدریس خانم شفیعی برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران برگزار گردید.
۳۰ مهر ۱۳۹۹
دوره آموزشی گزارش نویسی در امور اداری به مدت 12ساعت طی سه جلسه ویژه (مشاغل عمومی) درتاریخ یکشنبه 99/07/20، سه شنبه 99/07/22 و 99/07/27 از ساعت 9 الی 13 با مشارکت کارکنان با حضور استاد محترم  جناب آقای دکتر سید رضا نیری در سامانه الکترونیکی مرکز به آدرس http://lms.smtc.ac.ir برگزار شد گفتنی است این کلاس با استقبال وزارتخانه هایی به شرح زیر، وزارت کشور، وزارت ورزش، دادگستری، وزارت امور...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
۳۰ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی:  اولین کارگاه علمی- تخصصی «قراردادنویسی ملی و بین المللی» از ساعت 8 تا 12 روز سه شنبه 29 مهرماه 1399 به صورت برخط، در مرکز برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه، برجسته سازی نکات مهم و چالش برانگیز در نگارش قراردادهای داخلی و بین المللی است تا با رویکرد کاربردی، تنش های روابط معاملاتی را به حداقل رساند. این برنامه از طریق سامانه آموزش های...