آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مرکز آموزش مديريت دولتي «کلاس گزارش، امتيازدهي، بازخورد و جمع بندي» از مجموعه دوره هاي تربيت ارزياب را روز جمعه 16 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 17 با تدريس آقاي مهندس حبيب اله  براي 20 فراگير در گمرک جمهوري اسلامي ايران برگزار مي نمايد.
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد کرد:
۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مرکز آموزش مديريت دولتي «دورۀ آشنايي با ابزارهاي تمريني کانون ارزيابي و مباني علمي آنها» از مجموعه دوره هاي تربيت ارزياب را روز پنجشنبه 15 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 17 با تدريس آقاي مهندس معين براي 20 فراگير در گمرک جمهوري اسلامي ايران برگزار مي نمايد.
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود:
۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مرکز آموزش مديريت دولتي «کلاس زندۀ ارتباط خلاق و اثربخش» از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي را روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس آقاي دكتر اشرفيان براي 69 فراگير از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار مي نمايد.
۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مرکز آموزش مديريت دولتي «دورۀ آموزشي مهارتهاي مصاحبه» از مجموعه دوره هاي تربيت ارزياب را روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس خانم جلالي براي 200 فراگير از سازمان تأمين اجتماعي و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار کرد.
۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: از مجموعه دوره های دوره های شایستگی، کلاس زندۀ «روانشناسی ارتباطات» روز دوشنبه 12 آبانماه 1399 با تدریس آقای امیری  با حضور 77 نفر فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی ( lms.smtc.ac.ir ) برگزار شد.
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد:
۱۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ «فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی» از مجموعه دوره های مدیران میانی در روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 با تدریس آقای دکتر سلجوقی  برای 40 نفر فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی ( lms.smtc.ac.ir ) برگزار گردید.
۱۴ آبان ۱۳۹۹
محتوای چهارمین شماره هر دو فصلنامه تخصصی مرکز جهت استفاده علاقه مندان در سایت مرکز بارگذاری گردید. موضوع این شماره از فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری به تاب ­آوری نظام اداری (جستارهای علمی، سپهر نظریه، نشستهای تخصصی، مصاحبه، معرفی کتاب) اختصاص دارد. فصلنامه آموزش مدیریت دولتی (مقالات، مصاحبه، معرفی کتاب) نیز به موضوع یادگیری سازمانی و سازما­نهای یادگیرنده پرداخته است. لازم به ذکر است که...
۱۲ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي مديران مياني، کلاس زنده «فرايند و فنون تصميم گيري سازماني» روز يکشنبه ١١ آبان ماه 1399 با تدريس آقاي دکتر سلجوقي با حضور 40 نفر از فراگيران از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار شد.
۱۲ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: مرکز آموزش مدیریت دولتی «دورۀ آموزشی مصاحبه رفتاری» از مجموعه دوره های تربیت ارزیاب را روز شنبه، یکشنبه  10 و 11 آبان ماه 1399 با تدریس آقای جمشیدی  برای 200 فراگیر از سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار کرد. همچنین ادامه این دورۀ مجازی روز دوشنبه 12 آبانماه با تدریس خانم جلالی ادامه...
۱۲ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زنده «ارتباطات سازمانی» از مجموعه دوره های توسعه شایستگی در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 آبانماه 1399 با تدریس خانم نعیمی مجد برای 76 فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید.