آرشیو اخبار آرشیو اخبار

مرکز آموزش مديرت دولتي برگزار مي کند
۴ بهمن ۱۳۹۹
با عنايت به برگزاري سلسله نشست‌هاي تخصصي «ارائه تجارب مديران» مبتني بر هدف انتقال دانش و تجربه به مديران دستگاه­‌هاي اجرايي، سیزدهمین نشست‌ برخط (آنلاين) در سال 1399 با سخنراني جناب آقاي دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار پيشين خوزستان و هرمزگان از ساعت 10 تا 12 روز شنبه مورخ 1399/11/11 در اين مرکز برگزار مي شود. علاقمندان مي توانند به منظور ثبت‌نام و اعلام حضور در نشست مذکور به نشاني ...
۳ بهمن ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1399/11/4 لغايت 1399/11/10 ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.  
۲ بهمن ۱۳۹۹
انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي با 33 عنوان کتاب در نخستين نمايشگاه مجازي کتاب تهران شرکت کرد.
۲ بهمن ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، هشت کلاس هاي غيرحضوري از تاريخ 27 ديماه تا 3 بهمن ماه 1399 برگزار مي شود. «شناخت نظام اداري کشور» با بيان دکتر زهرا احمدي پور، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس آقاي دکتر محجور ، «روش ها و فنون آموزشي» با تدريس خانم دکتر شفيعي ، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با تدريس آقاي احمد ذاقلي و نيز...
۱ بهمن ۱۳۹۹
انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي در نخستين نمايشگاه مجازي کتاب حضور پيدا کرده و آثار خود را با 20 درصد تخفيف عرضه مي‌نمايد
۳۰ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: پس از سومين هفته دي ماه 1399 که اوج فعاليت هاي مرکز آموزش مديريت دولتي بود، در اين هفته از شنبه 27 دي ماه تا چهارشنبه يکم بهمن ماه، هشت کلاس زنده با عنوان هايي همچون «تعهد و تعلق سازماني (نگرش ارزشي به تعهد و تعلق سازماني)، مسئوليت پذيري (مديريت اخلاق حرفهاي و سازماني) و هدفگرايي و هدايت عملکرد» از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت...
۳۰ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از روز يکشنبه 29 دي ماه سال جاري، بيست و چهارمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي مرکز آموزش  مديريت دولتي  در سازمان غذا و دارو آغاز شد. در اين دوره 20 فراگير از سازمان غذا و دارو شرکت کرده اند که با مباحثي همچون «کانونهاي ارزيابي و توسعه، مدل شايستگي عمومي مديران حرف هاي و اصول مشاهده، ثبت، طبقه بندي و ارزشيابي» آشنا مي شوند.
۳۰ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط  برنامه «آيين نگارش و مکاتبات اداري» روز شنبه 27 دي ماه 1399 از ساعت 8 تا 13 با تدريس و بيان آقاي دکتر اميني در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.
مرکزآموزش مديريت دولتي برگزار مي نمايد
۳۰ دی ۱۳۹۹
يکي از چالش هاي مهم در روابط بين المللي، وجودِ تمايزات فرهنگي، اجتماعي و سياسي است سازمان‌ها براي برقرار کردن روابط دو سويه بايد قادر باشند تمايزات متقابل را مورد بازشناسي قرار داده و اختلافات احتمالي را کاهش دهند. حصول توافق و حفظ منافع مشترک، نيازمند درک متقابل از احساسات، ارزشها و هنجارهاي مورد قبول يکديگر است. تشريفات بين المللي در برگيرنده مجموعه اي از چارچوب ها و الگوهاي مفاهمه است...
سومين برنامه ارائه يافته هاي علمي و کاربردي برگزار مي شود
۲۷ دی ۱۳۹۹
حرکت در مسير پژوهش هاي کاربردي، يکي از محورهاي اصلي توسعه ملي و سرزميني به شمار مي آيد که در طول سال هاي گذشته، تأکيد بسياري  از سوي مراکز تحقيقاتي و علمي در راستاي تحقق آرمان توسعه پايدار صورت پذيرفته است.  از آنجايي که پژوهش، با تأکيد بر تحقيقات کاربردي، زيربناي اصلي پيشرفت محسوب مي شود، مرکز آموزش مديريت دولتي با هدف تشريک يافته هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، سومين برنامه ارائه...