آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۹ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران در روز شنبه 8 آبانماه 1400، از ساعت 8 تا 12؛ دو کلاس با عنوان هاي «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: مديريت و کنترل پروژه» با حضور 52 فراگير و کلاس مجازي «آينده نگري و تفکر راهبردي: آينده نگري»  با حضور 35 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي...
۵ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 1 تا 7 آبان ماه 1400 به صورت شبانه روزي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس دکتر محجور، «روش ها و فنون آموزشي» با بيان خانم دکتر شفيعي، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي...
۵ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دورۀ غيرحضوري «مديريت سبز» از مجموعه دوره هاي دوره فرهنگي عمومي کارکنان در روزهاي دوشنبه 3 و چهارشنبه 5 آبان ماه 1400 از ساعت 9 تا 13 با بيان و تدريس آقاي دکتر رحمتي براي 145 فراگير از دستگاههاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.  
۵ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در نخستين هفته آبان ماه 1400، تيم ارزيابي مرکز آموزش مديريت دولتي براي 20 نفر از دستگاههاي اجرايي استان کرمانشاه در سطوح مختلف مديريتي پايه، مياني و ارشد، کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي را در مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمانشاه در دو روز سه شنبه و چهار شنبه 4 و 5 آبانماه برگزار کرد.
۵ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در نخستين هفته آبان ماه 1400، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز شنبه 1 تا پنجشنبه 6 آبانماه 1400، نُه کلاس با عنوان هاي «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: نظارت و کنترل در مديريت»، «آينده نگري و تفک راهبردي: آينده نگري»، «آينده نگري و تفکر راهبردي: تفکر استراتژيک»، «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: اصول سرپرستي» و «آينده نگري و تفکر راهبردي:...
مطالبه گزارش وضعيت سامانۀ امصاک طي بازۀ زماني سه‌ماهه
۳ آبان ۱۴۰۰
دکتر لطيفي با حضور در آيين رونمايي از سامانۀ استعداديابي مديران صالح کارآمد (امصاک) که ظهر امروز در محل سازمان اقتصادي کوثر برگزار شد، به ايراد سخن پرداخت.
۱ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1400/08/1 لغايت 1400/08/7 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دو کلاس غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 24 تا 30 مهرماه 1400 به صورت شبانه روزي براي 35 فراگير از سازمان آموزش فني و حرفه اي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور و «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت...
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي آموزشي ويژه مديران پايه، کلاس غيرحضوري «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق» در روزهاي يکشنبه 25 و سه شنبه 27 مهرماه 1400، با بيان و تدريس آقاي دکتر رفتاري و با حضور 45 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 9 تا 12 برگزار گرديد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در آخرين هفته مهرماه 1400، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز يکشنبه 25 تا چهارشنبه 28 مهرماه 1400، شش کلاس با عنوان هاي «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق»، «تيم و شبکه سازي: مهارتهاي نفوذ و تاثيرگذاري»، «آينده نگري  و تفکر راهبردي: سياست گذاري و سياست پژوهي» و «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: توانمندسازي منابع انساني» با...