آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۱ آبان ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1400/08/1 لغايت 1400/08/7 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دو کلاس غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 24 تا 30 مهرماه 1400 به صورت شبانه روزي براي 35 فراگير از سازمان آموزش فني و حرفه اي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور و «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت...
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي آموزشي ويژه مديران پايه، کلاس غيرحضوري «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق» در روزهاي يکشنبه 25 و سه شنبه 27 مهرماه 1400، با بيان و تدريس آقاي دکتر رفتاري و با حضور 45 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 9 تا 12 برگزار گرديد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در آخرين هفته مهرماه 1400، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز يکشنبه 25 تا چهارشنبه 28 مهرماه 1400، شش کلاس با عنوان هاي «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق»، «تيم و شبکه سازي: مهارتهاي نفوذ و تاثيرگذاري»، «آينده نگري  و تفکر راهبردي: سياست گذاري و سياست پژوهي» و «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: توانمندسازي منابع انساني» با...
۲۴ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «تيم سازي و شبکه سازي: مديريت تضاد بين فردي» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 55 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز شنبه 24 مهرماه 1400 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) از ساعت 8 تا 12 برگزار شد.
۲۱ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1400/07/24 لغايت 1400/07/30 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.
۲۱ مهر ۱۴۰۰
در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/08/1397، دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس با حضور 23 نفر از کارشناسان و مديران ستادي و استاني سازمان بيمه سلامت ايران، طي روزهاي شنبه تا سه‌شنبه مورخ 17 تا 1400/07/20 به مدت 4 روز به صورت حضوري و با رعايت شيوه‌ نامه‌هاي بهداشتي در محل سازمان مذکور برگزار شد. ...
۲۱ مهر ۱۴۰۰
با توجه به ادامه محدوديت‌هاي ناشي از شيوع کرونا در ابتداي سال‌جاري، مرکز آموزش مديريت دولتي نسبت به بسترسازي، تأمين زيرساخت و طراحي و تدوين تمامي اجزاي فرايند احراز صلاحيت متقاضيان تدريس در دوره‌هاي آموزشي کارمندان دولت و برگزاري دوره‌هاي آموزشي به‌صورت الکترونيکي، در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي کارکنان دولت» موضوع بخشنامه شماره 464185...
۲۰ مهر ۱۴۰۰
همه گيري جهاني ويروس کرونا تهديدي جدي را متوجه سلامت و امنيت جامعه جهاني کرده است. مديريت صحيح اين بحران، منوط به شکل گيري يک عزم ملي و همکاري همه جانبه تمام دستگاه هاي اجرايي کشور است.  از اين رو دبيرخانه  فصلنامه « مطالعات و پژوهش هاي اداري » شماره يازدهم اين فصلنامه را به موضوع « مديريت بحران کرونا » اختصاص داده است. لذا از نويسندگان و مولفان گرامي دعوت مي شود مقالات خود را با...
۱۹ مهر ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران، کلاس غيرحضوري و زندۀ «تيم و شبکه سازي: کار تيمي و مهارتهاي تيم سازي» با حضور 55 فراگير از ساعت 12:30 تا 16:30 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، برگزار گرديد.