Web Content Display Web Content Display

مقدمه:
بانک اطلاعات مدیران حرفه ای کشور، ابزاری است علمی و آماری که اطلاعات تفضیلی، تحلیلی و جامع از بدنه مدیریت حرفه ای کشور را فراهم نموده و در اختیار قانون گذاران و مدیران عالی کشوری برای اخذ تصمیمات جهت استقرار نظام شایستگی، استفاده مناسب از سرمایه های انسانی و آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران سراسر کشور و نیز فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، قرار خواهد داد.

قوانین:
1- ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری
2- ماده 4 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری

بخشنامه ها، دستورات و شیوه نامه اجرایی:
1- بخشنامه شماره 12863/200 مورخ 5/6/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
2- دستور معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جناب آقای دکتر فروزنده به مرکز آموزش مدیریت دولتی طی
 نامه شماره 7340/200 مورخ 26/02/1389    
3- شیوه نامه اجرایی بانک اطلاعات مدیران حرفه ای

4- ماده 6 مصوبه شماره 20774 مورخ 1395/4/1شورایعالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ایی

فعالیت های انجام شده:
1- تهیه و تدوین طرح تفضیلی راه اندازی بانک اطلاعات مدیران حرفه ای کشور
2- تهیه نرم افزار مناسب با امنیت مورد نیاز
3- تهیه و تدوین بخشنامه بانک اطلاعات مدیران حرفه ای و ابلاغ آن به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر لطف اله فروزنده
4- برگزاری نشست با کارگروه سامانه کارکنان نظام اداری کشور (کارمندیران) جهت تعامل
5- تهیه شیوه نامه اجرایی و ارسال به کلیه دستگاه های اجرایی

تماس با ما:
شما می توانید جهت هرگونه ابهام یا پرسش، با ستاد بانک اطلاعات مدیران حرفه ای مرکز به شماره های 42501303و42501307  تماس حاصل فرمائید و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس Bankmodiran@smtc.ac.ir آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید   ارتباط برقرار نمائید.

 

** توضیح: 

در حال حاضر گردآوری اطلاعات مدیران حرفه ای کشور از طریق پست الکترونیکی به صورت offline انجام می شود.