دوره های علمی - پژوهشی دوره های علمی - پژوهشی

خدمات پشتیبانی از فناوری اطلاعات ITIL ( مبتنی بر موبایل)
 
 
مقدمه:
امروزه با توجه به فراگیر شدن استفاده از خدمات فناوری اطلاعات در سازمانها و نقش کلیدی این خدمات در بقای کسب و کارها، ارائه خدمات پشتیبانی متناسب با نیازهای هر سازمان به امری کلیدی و تخصصی تبدیل شده است. فناوری اطلاعات فرصت­های تازه ای برای کسب برتری در رقابت، بهبود تولید و کارآیی، امکان ایجاد روشهای نوین مدیریت و سازماندهی و نیز توسعه تجارت های جدید ایجاد خواهد کرد. از این رو ضرورت توجه و به کارگیری آن بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم با اهداف و سرفصلهای ذیل از طریق آموزش مبتنی بر موبایل مورد توجه قرار گرفته است.
 
 
 اهداف کلی دوره:
 • توجه و گسترش خدمات پشتیبانی از فناوری اطلاعات
  محتوی دوره:
  • ماژول استراتژی خدمت
  • ماژول طراحی خدمت
  • ماژول پیاده سازی خدمت
  • ماژول عملیات خدمت
  • ماژول بهبود مستمرخدمت

 

دریافت بخشی از فیلم دوره

 
 مدت زمان دوره : 16 ساعت
 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان
تاریخ برگزاری:   دو هفته پس از ثبت نام
شماره ­های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در دوره  000/378 ریال