بانک اطلاعات دانشوران بانک اطلاعات دانشوران

نظر به اینکه توانمندسازی، توسعه مدیران و نیز ارتقاء سطح کیفی، علمی و آموزشی کشور در زمینه مدیریت و علوم مرتبط از سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد، لذا یکی از راه های موثر در تحقق
 این مهم، طراحی، ایجاد و راه­اندازی سامانه­ای جامع و کامل از اطلاعات دانشوران مدیریت در محدوده­ی ملی می باشد تا بتواند به عنوان مرجعی معتبر مورد استفاده و استناد نظام اداری کشور، دانشوران، موسسات علمی و آموزشی و غیره قرار گیرد.

در همین راستا وظیفه خطیر ایجاد پایگاه اطلاعاتی دانشوران مدیریت کشور و نیز  فرایندهای طراحی دوره های آموزشی، تولید محتوا، متون و منابع آموزشی بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی می باشد.

تعریف دانشوران مدیریت

همه صاحب نظران، مدرسان، نویسندگان، پژوهشگران، کارشناسان، مترجمان و علاقه­مندان به فعالیت در رشته مدیریت و رشته های مرتبط در حوزه­ علوم انسانی در سطح کشور.

اهداف 

  • ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مرجع، مناسب و در دسترس از: استادان، محققان، نویسندگان و مترجمان برجسته کشور در زمینه علوم مدیریت و رشته های مرتبط برای استفاده موسسات آموزشی و پژوهشی؛
  • مدیریت فرایندهای انتخاب استادان، مدرسان، مؤلفان و پژوهشگران مجرب و متعهد؛
  • تسهیل در انجام وظایف حاکمیتی مرکز در حوزه های آموزشی و پژوهشی؛
  • ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی مرکز؛
  • برقراری ساز وکارهای توانمندسازی متولیان آموزش مدیران وکارکنان دولت؛
  • توانمندسازی مدرسان بخش آموزش مدیران و کارکنان نظام اداری کشور.

برای رفع هرگونه ابهام یا اشکال احتمالی می توانید با  شماره های 42501302 تماس حاصل نمایید.