فهرست مقالات فهرست مقالات

  فصلنامه شماره 2

طراحی مدل مفهومی سرمایه اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

حامد فاضلی‌ کبریا/ دکتر حسین صفرزاده/ مسعود حسن‌زاده
 

چکیده اصل مقاله

تبیین نقش فناوری، انگیزش و فرهنگ در استقرار مدیریت دانش

امیررضا کنجکاو منفرد/ دکتر حسن لباف/ محسن طاهری دمنه

 

 چکیده اصل مقاله

رابطه تعاملی انگیزه خدمت عمومی؛ خشنودی و تعهد سازمانی مدیران دولتی

دکتر محمود منتظری/ دکتر وجه‌الله قربانی زاده
 

چکیده اصل مقاله

سازگاری کارشناسان با خدمات دولت الکترونیک

دکتر موسی مهدوی/ آزاده ایرانی
 

چکیده اصل مقاله

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری

دکتر عبدالرضا بیگی‌نیا/ دکتر احمد سرداری/ زهره قاسمی‌پور
 

چکیده اصل مقاله

ارائه مدلی برای سنجش متغیرهای فردی موثر بر خلاقیت

دکتر منصور صادقی مال امیری
 

چکیده اصل مقاله

تأثیر اخراج بر تعهد و رضایت شغلی کارکنان

دکتر ابوالفضل تاج‌زاده نمین
 

چکیده اصل مقاله