دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش

اهم فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

 • تدوین و پیشنهاد رئوس سیاست‌ها، برنامه‌ها و شاخص‌های آموزشی سالانه مرکز و مدیریت‌های استانی براساس تکالیف برنامه، سیاست‌های کلان دولت، دیدگاه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاونت آموزشی
 • تدوین سیاست‌های اجرایی براساس راهبردهای کلان آموزشی مصوب
 • بررسی و مطالعه به‌منظور احصاء جایگاه‌های شغلی مدیران عالی و مقامات ارشد نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران
 • اقدام لازم برای تعیین طبقات همگون مدیران ارشد و میانی از حیث حیطه فعالیت و نیازهای آموزشی
 • ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی جامع مربوط به جایگاه‌های شغلی براساس نیازهای حوزه آموزش
 • انجام مطالعات تطبیقی الگوهای نظام آموزش مدیران ارشد در کشورهای پیشرو و ارائه شیوه‌های اجرایی آن در داخل
 • مطالعه و بررسی عناوین و موضوعات مورد نیاز مدیران عالی جهت طراحی سمینارهای آموزشی با همکاری دفتر همایش‌ها، همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل
 • انجام بررسی‌های لازم به‌منظور شناخت تخصص‌های مورد نیاز پیش‌بینی نشده نظام اداری در حوزه آموزش عالی در زمینه‌های مدیریت و موضوعات مرتبط
 • طراحی دوره‌ه‌های آموزش رسمی در زمینه‌های مدیریت و سایر رشته‌ها، براساس نیازهای احصاء شده (در صورت اخذ مجوزهای قانونی)
 • طراحی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت منبعث از تکالیف قانونی (مصوبات هیأت دولت، شورای عالی اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و …)
 • مطالعه و بررسی به‌منظور تهیه و تدوین پیشنهادهای لازم، جهت توسعه آموزش‌های کوتاه‌مدت کارکنان و ارائه آن به مبادی ذی‌ ربط جهت تصویب
  طراحی دوره‌های آموزشی مورد درخواست سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب مقررات
 • مطالعه و بررسی جهت شناسایی یا طراحی الگوها و روش‌های مناسب آموزشی جهت ارتقای کیفیت فراگیری مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی
 • مطالعه و بررسی به‌منظور شناسایی منابع علمی‌ ـ آموزشی مورد نیاز برنامه‌های آموزشی مرکز و سفارش به واحدهای ذی‌ ربط جهت تدوین آن
 • تهیه و تدوین کلیه ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های آموزشی مورد نیاز و ابلاغ آن به واحدهای ذی‌ربط پس از تصویب
 • بررسی و اعلام‌نظر درخصوص دوره‌های خاص و برنامه‌های پیشنهادی مدیریت‌های استانی
 • همکاری در زمینه تدوین اصول، شاخص‌ها و ضوابط نظام نظارت و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی
 • تجزیه و تحلیل مستمر ارزیابی‌های انجام شده از برنامه‌های آموزشی به‌منظور بهینه‌سازی آن
 • مبادله اطلاعات و تجربیات با مؤسسات مشابه داخل و خارج به‌منظور بهره‌گیری از آن در غنای بیشتر برنامه‌های آموزشی‌ مرکز
 • انجام مطالعات لازم در جهت ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی
 • طراحی و توسعه آموزش‌های مجازی با همکاری دفتر آموزش‌های مجازی و تولید منابع چندرسانه‌ای
 • پیشنهاد تعرفه حق‌التدریس و میزان شهریه دوره‌های آموزشی برای بررسی و تصویب در مراجع ذی‌ربط
 • انجام امور دبیرخانه‌ای شورای آموزشی
 • تهیه گزارش‌های عملکرد برنامه‌ ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذی‌ربط
 • تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی
 • انجام سایر موارد ارجاعی مرتبط با وظایف مرکز

مشخصات و شماره تماس همکاران دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

داخلی

1

احمد ذاقلی

مدیرکل

22258587

22258660

22221508

23

2

-

مسئول دفتر

19

3

زهرا امیرخانی

سرپرست گروه نیازسنجی

٢٥

4

لیلا مهربانی مجد

رئیس گروه طراحی

١٧

5

حاتم فرجی

کارشناس

14

 
پست الکترونیکی: planningoffice@smtc.ac.ir
نشانی: تهران - میرداماد- میدان مادر- خیابان وزیری‌پور- بعد از میدان شهید معتمدنژاد (جوانان سابق)- خیابان ناصری- نبش کوچه شهید قندی