کتابها کتابها

Back
Search takes 0.007 seconds.
# عکس عنوان کتاب مولف مترجم ناشر سال نشر
#
عکس
عنوان کتاب
مولف
مترجم
ناشر
سال نشر
1
هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند مجید رهنما مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
2
هنر و مهارت موردنويسي ويليام نامس و مارگريت نامس دکتر ابراهيم گلشن و کوروش محمد خراساني مرکز آموزش مديريت دولتي 1386
3
هنر حل مشکل آرينا نيکي تينا محمد صائبي مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
4
نظريۀ برنامه ريزي اقتصادي ج.ام .هيل مهدی عسلی مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
5
نظام اداري در پرتو احکام قانون برنامه چهارم توسعه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها – امور مجلس و استان‌ها مرکز آموزش مديريت دولتي 1390
6
مديريت همايش‌ها احمد پيروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
7
مديريت مذاکرات سازماني نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
8
مديريت تعارض و فنون مذاکره نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
9
مديريت بر ناشناخته ها رالف دي استسي محسن قدمي و مسعود نيازمند مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
10
مديريت اقتضايي تحول دکتر مجيد پسران قادر - مرکز آموزش مديريت دولتي 1391