کتابها کتابها

Back
Search takes 0.005 seconds.
# عکس عنوان کتاب مولف مترجم ناشر سال نشر
#
عکس
عنوان کتاب
مولف
مترجم
ناشر
سال نشر
61
آشنايي با نظام و آيين‌نامه دورکاري دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش مرکز آموزش مديريت دولتي 1391
62
سازمان هاي کارآفرين جليل صمدآقايي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
63
بررسي شخصيت اهل بيت (ع) در قرآن حجت الاسلام دکتر ولي ا... نقي پورفر مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
64
شميم عدالت دکتر لطف ا... فروزنده دهکردي مرکز آموزش مديريت دولتي 1391
65
خودآموز تحقيق در عمليات دکتر منصور مومني و بهمن حاجي پور مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
66
تجربه چند کشور در برنامه ريزي فيروز توفيق مرکز آموزش مديريت دولتي 1383
67
فنون تصميم گيري گروهي (تيمي) کيت کلي مرکز آموزش مديريت دولتي 1386
68
تکنيک هاي خلاقيت فردي و گروهي جليل صمد آقايي مرکز آموزش مديريت دولتي 1392