کتابها کتابها

Back
Search takes 0.005 seconds.
# عکس عنوان کتاب مولف مترجم ناشر سال نشر
#
عکس
عنوان کتاب
مولف
مترجم
ناشر
سال نشر
61
مديريت تعارض و فنون مذاکره نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
62
مديريت مذاکرات سازماني نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
63
مديريت همايش‌ها احمد پيروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
64
نظام اداري در پرتو احکام قانون برنامه چهارم توسعه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها – امور مجلس و استان‌ها مرکز آموزش مديريت دولتي 1390
65
نظريۀ برنامه ريزي اقتصادي ج.ام .هيل مهدی عسلی مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
66
هنر حل مشکل آرينا نيکي تينا محمد صائبي مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
67
هنر و مهارت موردنويسي ويليام نامس و مارگريت نامس دکتر ابراهيم گلشن و کوروش محمد خراساني مرکز آموزش مديريت دولتي 1386
68
هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند مجید رهنما مرکز آموزش مديريت دولتي 1385