تماس با انجمن تماس با انجمن

تلفن و نمابر: 88890956
پست الكترونيكي : anjoman@smtc.ac.ir
نشاني : تهران - كريم خان زند - استاد نجات الهي شمالي - مرکز آموزش مدیریت دولتی - پلاک 198- طبقه دوم -اتاق 203

كدپستي : 14155 صندوق پستي : 6314