گزارش گردهمائی گزارش گردهمائی

برگزاری نودو دومین گردهمایی انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی 

نودو دومین گردهمایی انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی از ساعت 19 روز سه شنبه 18/6/93 در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واقع در خیابان پاسداران ، اختیاریه جنوبی ، خیابان آزاده  پلاک 5  به میزبانی جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری برگزار شد . در این جلسه پس از پذیرایی از حاضرین و اقامه نماز جماعت ، گزارشی از فعالیت های انجمن توسط هیأت مدیره به اعضا ارائه و سپس جناب آقای دکتر سپهری تحت عنوان  « سند ملی توسعه نیروی انسانی ، رویکردها و چالش ها » سخنرانی نمود که مورد توجه اعضای حاضر درجلسه قرارگرفت . سرفصل مطالب سخنرانی در پرتلت انجمن قابل بهره برداری علاقمندان می باشد . در این جلسه «سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران» (موضوع ماده 24 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران )که توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی جهت ارائه به هیئت دولت تهیه شده بود  به اعضای حاضر تحویل و خواستار پیشنهادات و انتقادات شرکت کنندگان در جلسه بمنظور ارتقای کیفیت سند مذکور شدند . گردهمائی پس از پذیرائی شام در ساعت 50 : 22 باذکر صلوات خاتمه یافت .